Новости

Online kalkulačka: Překlad minut minut a sekund v desetinných stupních a zpět

Na požádání přenos titulů z desetinné frakce v hodinách, minutách, sekundách a zádech vytvoří kalkulačku, která překládá hodnotu úhlu, vyjádřená ve stupních s desetinnou frakcí ve stupních stupních a sekundách. V kvalitě výchozího úhlu Hodnota, použijeme aktuální úhel sklonu pisy věže (3,97 °).

Planetcalc, překlad zlomkových stupňů ve stupních minutě a sekundách

Překlad zlomkových stupňů ve stupních minutě a sekundách

Stupeň definovaný desetinnou frakcí

Stupně, minuty a sekundy

Stupně, minuty a sekundy

Následující kalkulačka vytváří inverzní operaci, tj. Z minima stupňů a sekund v desetinných stupních:

PlanetCalc, překlad minut minut a sekund ve zlomkových stupních

Překlad minut minut a sekund ve zlomkových stupních

Význam ve stupních minut a sekundách

Znamení po čárku: 2

Frakční hodnota stupňů

Dále je kalkulačka pro dávkový překlad stupňů od jednoho pohledu na druhý. V každém řádku velkého vstupního pole můžete nastavit hodnotu stupňů nebo ve formě desetinné frakce nebo ve formě stupňů, minut a sekund oddělených mezerami.

PlanetCalc, Dávkový přenos titulů z desetinných frakcí na stupně, minuty, sekundy a zpět.

Dávkový překlad stupňů z desetinné frakce ve stupních, minutách, sekundách a zádech.

Zde můžete nastavit úhel ve formě desetinných frakcí nebo stupňů, minut a sekund oddělených prostorem.

Znamení po čárku: 2

Soubor je velmi velký, při načítání a vytváření brzdění prohlížeče lze pozorovat brzdění.

Proč jsme to rozhodli? Naše online kalkulačka pracuje s čísly až 20 desetinných míst, na rozdíl od ostatních. Kalkpro.ru je schopen přesně a spolehlivě provádět jakékoliv výpočetní operace, jako je jednoduchý a složitý.

Pouze správné výpočty pro všechny pravidla matematiky!

Kdykoliv a kdekoli na straně, univerzální inženýrská kalkulačka online bude hrát pro vás jakoukoliv operaci naprosto zdarma, téměř okamžitě, Stačí přidat program do záložek.

Vše pro vaše pohodlí:

 • Rychlé výpočty a nakládání,
 • loajální výpočty pro všechna pravidla
 • Plná funkčnost
 • Rozumné rozhraní
 • Přizpůsobení pro libovolnou velikost zařízení
 • je zdarma
 • Neinstalujte nic,
 • Žádná pop-up nepříjemná reklama,
 • Podrobné pokyny s příklady

Obsah odkazu:

1. Komplex operací inženýrské kalkulačky

2. Pokyny pro inženýrské funkce kalkulačky

3. Jak používat inženýrskou kalkulačku - na příkladech

4. Trigonometrická kalkulačka online - příklady

Sada operací inženýrské kalkulačky

Vestavěný Matematická kalkulačka To vám pomůže strávit nejjednodušší výpočty: násobení a součet, odčítání, stejně jako divize. Kalkulačka titulů online Rychle a přesně postavit libovolné číslo ve vybraném stupni.

Prezentovaná inženýrská kalkulačka obsahuje všechny možné varianty online výpočtů. Kalkpro.ru Obsahuje Trigonometrická kalkulačka (rohy a radici, krupobití), Logarovmov. (Log), faktoriátory (n!), Výpočet kořenů , Sinusov. и Arktanens. , Kosinej , Tangenty Online - Mnoho trigonometrických funkcí a nejen.

Můžete pracovat s výpočetní program online z libovolného zařízení, v každém případě se velikost rozhraní přizpůsobí vašemu přístroji, nebo si můžete přizpůsobit svou velikost podle svého chuti.

Zadávání čísel se provádí ve dvou verzích:

 • z mobilních zařízení - Zadejte zobrazení telefonu nebo tabletu, klávesy rozhraní programu
 • s osobním počítačem - pomocí elektronického displeje rozhraní nebo prostřednictvím klávesnice počítače podle libovolných čísel

Pokyny pro inženýrské funkce kalkulačky

Chcete-li pochopit možnosti programu, dáváme vám krátkou instrukci, viz podrobnější Příklady výpočetní techniky . Princip provozu s vědeckou kalkulačkou je: Číslo, se kterým může být funkce provedena, pak je stisknuto funkční tlačítko nebo operace, pak je-li to požadováno, další číslo, například stupeň na konci je stejný signál.

Inženýrská kalkulačka online kalkpro.ru

 • [Inv] - Reverzní funkce hříchu, cos, opálení, přepíná rozhraní k jiným funkcím
 • [Ln] - přírodní logaritmus založený na "e"
 • [(] и [)] - představuje závorky
 • [Int] - Zobrazí celou část desetinného čísla.
 • [SINH] - Hyperbolic Sine.
 • [Hřích] - Sinus daného úhlu
 • [X. 2]- konstrukce čtverce (vzorec x ^ 2)
 • [N!] - vypočítá faktoriál zavedené hodnoty - produkt n po sobě jdoucích čísel, počínaje jednotkou k zavedenému číslu, například 4! = 1 * 2 * 3 * 4, to je 24
 • [DMS] - přeloží z desetinných druhů do formátu ve stupních, minutách, sekundách.
 • [COSH] - hyperbolický cosine.
 • [Cos] - cosine roh
 • [X. y]- Konstrukce ICA v kroku. ICIK (vzorec x ^ y)
 • [y√x] - Vyjmutí kořene do stupně Y od x
 • [Pi] - počet PI, vydává hodnotu PI pro výpočty
 • [Tanh] - hyperbolický tangent
 • [opálení] - Tangentní úhel online, TG
 • [X. 3]- pomáhá stavět v rozsahu 3, v krychle (vzorec x ^ 3)
 • [3√x] - extrahovat kubický kořen
 • [F - E] - přepne vstup čísel v exponenciální reprezentaci a zpět
 • [Exp] - Umožňuje zadat data do exponenciální reprezentace.
 • [Mod] - umožňuje spočítat rovnováhu rozdělení jednoho čísla do druhého
 • [Log] - vypočítá desetinný logaritmus
 • [10 ^ x] - výstavba deseti v libovolném stupni
 • [1 / x] - počítá zpětnou velikost
 • [E ^ x] - výstavba počtu euler do stupně
 • [Frac] - odřízne celou část listy zlomky
 • [Sinh. -jeden ]- reverzní hyperbolický sinus
 • [hřích. -jeden ]- arksinus nebo reverzní sinus, arcsin nebo 1 / hřích
 • [DEG] Překlad úhlu ve stupních, minutách a sekundách do desetinných frakcí stupně, přečtěte si více
 • [Cosh. -jeden ]- reverzní hyperbolické cosin
 • [Cos. -jeden ]- arkosinus nebo lano. Cosine arccos nebo 1 / cos
 • [2 * pi] - vypočítá číslo PI, vynásobené dvěma
 • [Tanh. -jeden ]- trasa. Hyperbolický tangent
 • [Opálení. -jeden ]- arcthangence nebo reverzní tangent, arktg

Jak používat pan MC M + M-MS

Jak používat inženýrskou kalkulačku - na příkladech

Jak vybudovat titul

Chcete-li zvýšit, například 12 ^ 3 vložka v následující sekvenci:

12 [ xy] 3 [=]

12, X-stupeň klíč [XY], 3, znamení rovnosti [=]

Odpověď: 1728.

Jak najít kořenový kubický

Předpokládejme, že odstraníme kořen kubic 729, klepněte v tomto pořadí:

729 [3√x] [=]

729, [ 3√x] "Kubický kořen z X", rovnost [=]

Jak najít kořen na kalkulačce

Úkol: najít druhou odmocninu 36.

Řešení: Všechno je jednoduché, klikněte na takovéto:

36. [yx] 2 [=]

36, [ y√x] "Kořen Iksa, do stupně IGRIK,", který jsme potřebovali, je rovna nám [=]

Odpověď: 6.

S touto funkcí můžete najít kořen do libovolného rozsahu, nejen čtvercový.

Jak postavit náměstí

Pro stavbu čtverce obsahuje online výpočetní program dvě funkce:

[X. y]"X do stupně hry", [x 2] "X-in-square"

Sekvence zadávání dat je stejná jako dříve - nejprve původní hodnota, pak "x ^ 2" a znaménko je stejné, nebo pokud není čtverec, a libovolné číslo, musíte stisknout funkci "x ^ y", Poté určete požadovaný stupeň a také stiskněte tlačítko ".

Například: 45 [x y] 6 [=]

Odpověď: Čtyřicet pět v šestém kroku. Rovna 8303765625.

Trigonometrická kalkulačka online - příklady

Jak udělat online výpočet dutin a cosinees, tangenty

Upozorňujeme, že kalkpro.ru je schopen fungovat jako stupňů, tak radiáni a krupobití.

1 RAD = 57,3 °; 360 ° = 2π RAD., 1 ° = 0,9 stupňů nebo 1 stupně = 0,015708 radiánů.

Chcete-li povolit tento režim měření, stiskněte požadované tlačítko:

DEG tlačítko na kalkulačce, Rad, Grad

Kde DEG - stupně, Rad - měření v radiánech, Grad - v krupobití. Výchozí hodnota je režim výpočtu ve stupních.

Jako nejjednodušší příklad najdeme Sinus 90 stupňů. Klikněte na:

90 [hřích] [=]

Odpověď: jednotka

Ostatní trigonometrické funkce se také vypočítávají například výpočtu Cosine 60 °:

60 [cos] [=]

Řešení: 0.5.

Podobná metoda jsou vypočtena inverzní Trigonometrické funkce online na CalcPro - Arksinus, Arkkosinus, Arctanens, stejně jako hyperbolické funkce Sinh, Cosh, Tanh.

Pro ně musím přepnout rozhraní stisknutím [INV], zobrazí se nové tlačítko - Asin, ACOS, Atan. Vstupní pořadí dat je stejná: první hodnota, pak symbol požadované funkce, ať už nebo akrsinus oblouk cosin.

Konverze s DMS a DEG tlačítko na kalkulačce

[DEG] Umožňuje úhel formátu přenosu stupňů, minut a sekund v desetinných stupních pro výpočty. [DMS] Reverzní vykreslování - ve formátu "stupňů; minut; Sekundy.

Například, Úhel 35 ° C 14 minut 04 sekund 53 desetin vteřin se promítne do desetin:

35.140453 [DEG] [=] 35,234591666666666666666

Přeložíme do bývalého formátu: 35,234591666666666666666 [DMS] [=] 35,140453

Desetinný logaritmus online.

Desetinný logaritmus na kalkulačce se vypočítá takto, například hledáme protokoly pro základnu 10, log10 (1) nebo LG1:

1 [log] [=]

Zapne se 0 na konci. Pro výpočet LG100 klikněte na takový:

100 [log] [=]

Rozhodnutí : dva. Jak se zkontrolovat? Co je obecně tak desetinná logaritmus - přihlášení na základně 10. V našem příkladu 2 je to stupeň, ve kterém je nutné vstoupit do základny logaritmu, to je 10, aby bylo 100.

Přirozený logaritmus se také vypočítá, ale tlačítko [LN].

Jak používat paměť na kalkulačce

Stávající paměťová tlačítka: M +, M-, MR, MS, MC.

Přidání dat do paměti programu tak, aby operace MS pomohla provádět další výpočty.

MR vás zobrazí informace uložené v paměti. MC odstraní všechna data z paměti. M- Sledujte číslo na online zobrazení paměti v paměti.

Příklad . Uděláme sto čtyřicet pěti v paměti programu:

145 [mr]

Po dalších výpočtech jsme náhle vrátili uložené číslo do obrazovky elektronické kalkulačky, stiskněte pouze:

[PAN]

Obrazovka se znovu zobrazí 145.

Pak znovu věříme, myslet, a pak se rozhodl stanovit, například 85 až 145 uloženo, pro tento click [M +] buď [M-] Odečtení 85 zapamatovaných 145. V prvním případě zadáním konečného čísla z paměti tlačítka [MR] se rozsvítí 230 a ve druhém případě po stisknutí [M-] a [MR], Ukazuje se 60.

Inženýrská kalkulačka Kalkpro.ru rychle a přesně bude mít komplexní výpočty, což výrazně zjednodušuje vaše úkoly.

Seznam kalkulačky a funkčnosti se rozšíří, jednoduše přidejte stránky do oblíbených a řekněte svým přátelům!


Добавить комментарий