Новости

Online calculator: vertaling van graden minuten en seconden in decimale graden en achterkant

Op verzoek creëert de overdracht van graden van decimale fractie in uren, minuten, seconden en rug een rekenmachine, die de waarde van een hoek vertaalt, uitgedrukt in graden met een decimale fractie in graden minuten en seconden. In de kwaliteit van de standaardhoek Waarde, we zullen de huidige hellingshoek van de PISA-toren (3.97 °) gebruiken.

PlanetCalc, vertaling van fractionele graden in graden Minute en seconden

Vertaling van fractionele graden in graden Minute en seconden

Degate gedefinieerd door decimale fractie

Degrees, minuten en seconden

Degrees, minuten en seconden

De volgende rekenmachine produceert een inverse bediening, d.w.z. van graden minuten en seconden in decimale mate:

PlanetCalc, vertaling van graden minuten en seconden in fractionele graden

Vertaling van graden minuten en seconden in fractionele graden

Betekenis in graden van minuten en seconden

Tekens na een komma: 2

Fractionele waarde van graden

Volgende is de rekenmachine voor een batchvertaling van graden van het ene aanzicht naar de andere. In elke regel van een groot invoerveld kunt u de waarde van graden of in de vorm van een decimale fractie of in de vorm van graden, minuten en seconden gescheiden door spaties instellen.

PlanetCalc, batch-overdracht van graden van decimale fracties tot graden, minuten, seconden en rug.

Batch Vertaling van graden van decimale fractie in graden, minuten, seconden en rug.

Hier kunt u een hoek instellen in de vorm van decimale breuken of graden, minuten en seconden van gescheiden door een ruimte.

Tekens na een komma: 2

Het bestand is erg groot, bij het laden en creëren van een browser-remmen kan worden waargenomen.

Waarom hebben we dat besloten? Onze online rekenmachine werkt met cijfers tot 20 decimalen, in tegenstelling tot anderen. KalkPro.ru is in staat om eventuele computingactiviteiten nauwkeurig en betrouwbaar te maken, zoals eenvoudig en complex.

Alleen correcte berekeningen voor alle regels van wiskunde!

Op elk moment en overal bij de hand zal de Universal Engineering Calculator online optreden voor u elke operatie absoluut gratis, bijna onmiddellijk, Voeg gewoon het programma toe aan bladwijzers.

Alles voor uw gemak:

 • Snelle berekeningen en laden,
 • Loyale berekeningen voor alle regels
 • Volledige functionaliteit
 • begrijpelijke interface
 • Aanpassing voor elke grootte van het apparaat
 • is gratis
 • Installeer niets,
 • Geen pop-up irritante reclame,
 • Gedetailleerde instructies met voorbeelden

Inhoud van referentie:

1. Een complex van operaties van de engineeringcalculator

2. Instructies voor technische rekenmachinefuncties

3. Hoe de engineeringcalculator te gebruiken - op de voorbeelden

4. Trigonometrische rekenmachine online - voorbeelden

Set Operations of Engineering Calculator

Ingebouwd Wiskundige rekenmachine Het helpt u om de eenvoudigste berekeningen uit te geven: vermenigvuldiging en sommatie, aftrekking, evenals divisie. Rekenmachine Degrees online Snel en nauwkeurig een cijfer in de geselecteerde diploma rechtzetten.

De gepresenteerde ingenieurscalculator bevat alle mogelijke variaties in online berekeningen. KalkPro.RU bevat Trigonometrische rekenmachine (hoeken en radialen, hagels), Logarovmov (Log), factoren (n!), Berekening van wortels , Sinusov и Arctiens , Kosineov , Rakels Online - veel trigonometrische functies en niet alleen.

U kunt via elk geval met een computerprogramma online werken met een apparaat, in elk geval zal de grootte van de interface aanpassen aan uw apparaat, of u kunt de grootte aanpassen aan uw smaak.

Het invoeren van nummers worden gemaakt in twee versies:

 • Van mobiele apparaten - Voer het display van de telefoon of tablet in, de toetsen Programma-interface
 • met een personal computer - met behulp van een interface elektronische weergave, of via een computertoetsenbord door eventuele nummers

Instructies voor technische calculatorfuncties

Om de mogelijkheden van het programma te begrijpen, geven we u een korte instructie, zie meer details in Voorbeelden van Computing Online . Het principe van de werking met de wetenschappelijke rekenmachine is: het aantal waarmee de functie kan worden uitgevoerd, vervolgens wordt de functie-knop of -bewerking ingedrukt en vervolgens, indien nodig, een ander cijfer, bijvoorbeeld, de mate uiteindelijk is het gelijke teken.

Engineering Calculator online KalkPro.ru

 • [Inv] - Omgekeerde functie voor de zonde, COS, TAN, schakelt de interface naar andere functies
 • [Ln] - Natuurlijke logaritme gebaseerd op "e"
 • [(] и [)] - introduceert haakjes
 • [Int] - Geeft het hele deel van het decimale getal weer.
 • [SINH] - hyperbolische sinus
 • [Zonde] - Sinus van een bepaalde hoek
 • [X. 2]- Bouw van het vierkant (formule x ^ 2)
 • [n!] - Berekent de faculteit van de geïntroduceerde waarde - het product van N-opeenvolgende nummers, te beginnen met het apparaat naar het geïntroduceerde nummer, bijvoorbeeld 4! = 1 * 2 * 3 * 4, dat is 24
 • [DMS] - vertaalt van decimale soorten naar het formaat in graden, minuten, seconden.
 • [COSH] - hyperbolische cosinus
 • [COS] - Cosinushoek
 • [X. y]- Bouw van ICA in stap. ICIK (Formule x ^ y)
 • [y√x] - het verwijderen van de root in graad y van x
 • [PI] - Het aantal PI, geeft PI-waarde uit voor berekeningen
 • [TANH] - Hyperbolic Tangent
 • [bruinen] - Raakhoek online, TG
 • [X. 3]- helpt bij het bouwen in de mate 3, in de kubus (formule x ^ 3)
 • [3√x] - Extract-kubieke wortel
 • [F - e] - Schakelt de ingang van nummers in de exponentiële weergave en terug
 • [Exp] - Hiermee kunt u gegevens invoeren in de exponentiële weergave.
 • [MOD] - stelt ons in staat om de balans te berekenen van het delen van één nummer naar de andere
 • [Log] - Berekent de decimale logaritme
 • [10 ^ x] - Bouw van tien op een willekeurige graad
 • [1 / x] - telt de omgekeerde maat
 • [E ^ x] - de constructie van het aantal EULER in de graad
 • [FRAC] - Snijdt het hele deel verlaat fractioneel
 • [Sinh -een ]- omgekeerde hyperbolische sinus
 • [zonde. -een ]- Arksinus of omgekeerde sinus, Arcsin of 1 / SIN
 • [deg] - Vertaling van hoek in graden, minuten en seconden tot decimale graad, lees meer
 • [COSH -een ]- Omgekeerde hyperbolische cosinus
 • [COS. -een ]- Arkosinus of touw. COSEIN ARCCOS OF 1 / COS
 • [2 * pi] - Berekent de nummer PI, vermenigvuldigd met twee
 • [TANH. -een ]- Route. Hyperbolische tangent
 • [Bruinen. -een ]- Arcthangence of Reverse Tangent, Arctg

Hoe MR MC M + MS te gebruiken

Hoe de engineeringcalculator te gebruiken - op de voorbeelden

Hoe een diploma te bouwen

Om bijvoorbeeld 12 ^ 3 in te halen in de volgende volgorde:

12 [ xy] 3 [=]

12, X-graden sleutel [xy], 3, teken van gelijkheid [=]

Antwoord: 1728.

Hoe een root-kubiek te vinden

Stel dat we de root-kubiek van 729 verwijderen, klik in deze volgorde:

729 [3√x] [=]

729, [ 3√x] "kubieke wortel van x", gelijkheid [=]

Hoe de root op de rekenmachine te vinden

Taak: Vind vierkantswortel 36.

Oplossing: alles is eenvoudig, klik als volgt:

36. [yx] 2 [=]

36, [ y√x] "de wortel van de IKSA, in de mate van igrik," graad die we nodig hadden, is gelijk aan ons [=]

Antwoord: 6.

Met deze functie kunt u de root in elke mate vinden, niet alleen vierkant.

Hoe een vierkant te bouwen

Voor de constructie van het plein bevat het online computerprogramma twee functies:

[X. y]"X in de mate van spelen", [x 2] "X-IN-SQUARE"

De volgorde van gegevensinvoer is hetzelfde als vóór - eerst de oorspronkelijke waarde, dan "x ^ 2" en het bord is gelijk, of zo niet een vierkant en een willekeurig getal, moet u op de functie "x ^ y" moeten drukken, Geef vervolgens de gewenste mate op en druk ook op ".

Bijvoorbeeld: 45 [x y] 6 [=]

Antwoord: Vijfenveertig in de zesde stap. Gelijk 8303765625

Trigonometrische rekenmachine online - voorbeelden

Hoe maak je online berekening van sinussen en cosineen, raaklijnen

Merk op dat KalkPro.Ru in staat is om als een diploma, dus radialen en graden te opereren.

1 rad = 57.3 °; 360 ° = 2π rad., 1 ° 0 0,9 graden of 1 graden = 0,015708 radialen.

Om deze meetmodus in te schakelen, drukt u op de gewenste knop:

Deg knop op rekenmachine, rad, grad

waarbij deggerechten, rad - gemeten in radialen, grad-in-grades. De standaardinstelling is de berekeningsmodus in graden.

Als het eenvoudigste voorbeeld zullen we Sinus 90 graden vinden. Klik:

90 [SIN] [=]

Antwoord: eenheid

Ook, berekend en andere trigonometrische functies, bijvoorbeeld, berekent de cosinus van 60 °:

60 [COS] [=]

Oplossing: 0.5

Vergelijkbare methode wordt omgekeerd berekend Trigonometrische functies online op CalcPro - Arcsine, Arccosine, Arctgenand en Hyperbolic-functies Sinh, Cosh, Tanh.

Voor hen moet ik de interface wisselen door op [Inv] te drukken, verschijnt er een nieuwe knop - Asin, Acos, Atan. Ingangsvolgorde van de gegevens is hetzelfde: eerste waarde, dan het symbool van de gewenste functie, of of AkrSinus Arc Cosine.

Conversie met DMS en EG-knop op de rekenmachine

[Deg] Hiermee kan de degrees van overdrachtsformaat, minuten en seconden in decimale graden voor berekeningen voor berekeningen mogelijk maken. [DMS] produceert omgekeerde transfer - in het formaat "graden; minuten; Seconden.

Bijvoorbeeld, Hoek 35 O 14 minuten 04 seconden 53 Tienden van een seconde om Tienden van:

35.140453 ° [=] 35.23459166666666666666

Overgebracht naar het oude formaat: 35.2345916666666666666666666666666 [DMS] [=] 35.140453

Decimaal logaritme online

Logaritme naar de rekenmachine wordt als volgt berekend, bijvoorbeeld, op zoek naar logo-unit Base 10, log10 (1) of LG1:

1 [log] [=]

Het blijkt 0 uiteindelijk. Voor de berekening van de LG100-klik als volgt:

100 [log] [=]

Besluit : twee. Hoe jezelf te controleren? Dat in het algemeen dergelijk logaritme - log in op de basis 10. In dit geval is 2 - de mate waarin u de basis van het logaritme moet betreden, dat wil zeggen, 10 om 100 te krijgen.

Bereken gewoon de natuurlijke logaritme, maar de knop [LN].

Hoe het geheugen op de rekenmachine te gebruiken

Bestaande geheugenknoppen: M +, M-, MR, MS, MC.

Voeg gegevens toe aan het programmageheugen, vervolgens om ze verdere berekeningen te dragen Help MS-bewerking.

MR Geeft u de in het geheugen opgeslagen informatie weer. MC verwijdert alle gegevens uit het geheugen. M- Kijk het nummer op het online display van het gememoriseerde geheugen.

Voorbeeld . We zullen honderdvijfenveertig maken in het geheugen van het programma:

145 [MR]

Na het uitvoeren van andere berekeningen, was het plotseling nodig om het opgeslagen getal op het elektronische calculatorscherm te retourneren, drukt u gewoon op:

[Dhr]

Het scherm toont 145 opnieuw.

Dan denken we nog een keer, we geloven, en besloten vervolgens om te vouwen, bijvoorbeeld 85 met de opgeslagen 145, hiervoor klikken we [M +] een van beide [M-] Om 85 van de opgeslagen 145 af te trekken. In het eerste geval, door het uiteindelijke aantal terug te sturen vanuit het geheugen van de [MR] -knop, wordt deze 230 en in de tweede, na het indrukken van [M-] en [MR], het blijkt 60.

Engineering Calculator KalkPro.Ru zal snel en nauwkeurig complexe berekeningen houden, waardoor uw taken aanzienlijk vereenvoudigen.

De lijst met rekenmachines en de functionaliteit zal uitbreiden, voeg gewoon de site toe aan bladwijzers en vertel je vrienden!


Добавить комментарий