Новости

Online kalkulator: oversettelse av grader minutter og sekunder i desimalgrader og tilbake

På forespørsel, overføring av grader fra desimalfraksjon i timer, minutter, sekunder og rygg, opprett en kalkulator, som oversetter verdien av en vinkel, uttrykt i grader med en desimalfraksjon i grader minutter og sekunder. I kvaliteten på standardvinkelen Verdi, vi vil bruke den nåværende hellingsvinkelen til Pisa-tårnet (3,97 °).

Planetcalc, oversettelse av brøkdelte grader i grader minutt og sekunder

Oversettelse av fraksjonelle grader i grader minutt og sekunder

Grad definert av desimalfraksjon

Grader, minutter og sekunder

Grader, minutter og sekunder

Følgende kalkulator gir en omvendt operasjon, dvs. fra grader minutter og sekunder i desimalgrader:

Planetcalc, oversettelse av grader minutter og sekunder i brøkdel

Oversettelse av grader minutter og sekunder i brøkdel

Mening i grader på minutter og sekunder

Tegn etter et komma: 2

Fraksjonal verdi av grader

Neste er kalkulatoren for en batchoversettelse av grader fra en visning til en annen. I hver linje med et stort inngangsfelt kan du angi verdien av grader eller i form av en desimalfraksjon eller i form av grader, minutter og sekunder separert av mellomrom.

Planetcalc, batchoverføring av grader fra desimalfraksjoner til grader, minutter, sekunder og rygg.

Batch oversettelse av grader fra desimalfraksjon i grader, minutter, sekunder og rygg.

Her kan du sette en vinkel i form av desimalfraksjoner eller grader, minutter og sekunder av separert av et mellomrom.

Tegn etter et komma: 2

Filen er veldig stor, når du laster og skaper en nettleserbremsing, kan observeres.

Hvorfor bestemte vi oss for det? Vår online kalkulator opererer med tall opptil 20 desimaler, i motsetning til andre. Kalkpro.ru kan nøyaktig og pålitelig gjøre noen databehandling som enkel og kompleks.

Kun rette beregninger for alle Matematikkens regler!

Når som helst og hvor som helst på hånden, vil Universal Engineering Calculator Online utføre for deg noen operasjon helt gratis, nesten umiddelbart, Bare legg til programmet for å bokkere.

Alt for din bekvemmelighet:

 • Hurtige beregninger og lasting,
 • Lojale beregninger for alle reglene
 • Full funksjonalitet
 • forståelig grensesnitt
 • Tilpasning for en hvilken som helst størrelse på enheten
 • er gratis
 • Ikke installer noe,
 • ingen pop-up irriterende reklame,
 • Detaljert instruksjoner med eksempler

Innholdet i referanse:

1. En kompleks av operasjoner av ingeniørkalkulatoren

2. Instruksjoner for ingeniørkalkulatorfunksjoner

3. Slik bruker du ingeniørkalkulatoren - på eksemplene

4. Trigonometrisk kalkulator online - Eksempler

Sett med operasjoner av ingeniørkalkulator

Innebygd Matematisk kalkulator Det vil hjelpe deg å bruke de enkleste beregningene: multiplikasjon og summering, subtraksjon, samt divisjon. Kalkulator grader på nettet Raskt og nøyaktig opprette et hvilket som helst nummer i den valgte graden.

Den presenterte ingeniørkalkulatoren inneholder alle mulige variasjoner i elektroniske beregninger. Kalkpro.ru inneholder Trigonometrisk kalkulator (hjørner og radianer, hagler), LogarovMov. (Logg), Factorials. (n!), Beregning av røtter , Sinusov. и Arctanens , Kosineov. , Tangents. på nett - Mange trigonometriske funksjoner og ikke bare.

Du kan jobbe med et databehandlingsprogram på nettet fra en hvilken som helst enhet, i hvert tilfelle vil størrelsen på grensesnittet tilpasse seg enheten, eller du kan justere størrelsen til din smak.

Entering Numbers er laget i to versjoner:

 • fra mobile enheter - Skriv inn visning av telefonen eller nettbrettet, programgrensesnittnøklene
 • med en personlig datamaskin - ved hjelp av en grensesnitt elektronisk skjerm, eller via et tastatur med datamaskiner med noen tall

Instruksjoner for ingeniørkalkulatorfunksjoner

For å forstå programmets evner gir vi deg en kort instruksjon, se mer detalj i Eksempler på databehandling på nettet . Operasjonsprinsippet med den vitenskapelige kalkulatoren er: Tallet som funksjonen kan utføres på, trykkes deretter funksjonsknappen eller operasjonen, og om nødvendig, en annen figur, for eksempel graden i enden er likestilt.

Engineering Calculator Online Kalkpro.ru

 • [Inv] - Omvendt funksjon for SIN, COS, TAN, bytter grensesnittet til andre funksjoner
 • [Ln] - Naturlig logaritme basert på "E"
 • [(] и [)] - introduserer parentes
 • [Int] - Viser hele delen av desimalnummeret.
 • [Sinh] - Hyperbolisk sinus
 • [Synd] - sinus av en gitt vinkel
 • [X. 2]- Konstruksjon av torget (Formula X ^ 2)
 • [n!] - Beregner den faktoriske verdien av den innførte verdien - produktet av n påfølgende tall, som starter med enheten til det introduserte nummeret, for eksempel 4! = 1 * 2 * 3 * 4, det er 24
 • [DMS] - Oversetter fra desimalarter til formatet i grader, minutter, sekunder.
 • [COSH] - Hyperbolisk Cosine.
 • [Cos] - Cosine Corner
 • [X. y]- Bygging av ICA i trinn. Icik (formel x ^ y)
 • [y√x] - Fjerne roten i grad y fra x
 • [Pi] - Antallet PI, utsteder PI-verdi for beregninger
 • [Tanh] - Hyperbolisk tangent
 • [Tan] - Tangentvinkel online, TG
 • [X. 3]- bidrar til å bygge i den grad 3, i kuben (formel X ^ 3)
 • [3√x] - Ekstra kubisk rot
 • [F - e] - Bytter inngangen til tall i eksponentiell representasjon og baksiden
 • [Exp] - Lar deg legge inn data i eksponentiell representasjon.
 • [Mod] - Tillater oss å beregne balansen mellom å dele et nummer til en annen
 • [LOGG] - Beregner desimallogaritmen
 • [10 ^ x] - Bygging av ti i en vilkårlig grad
 • [1 / x] - teller omvendt størrelse
 • [E ^ x] - Byggingen av antall Euler til graden
 • [Frac] - Kutt av hele delen forlater fraksjonal
 • [Sinh. -en ]- Omvendt hyperbolisk sinus
 • [synd. -en ]- Arksinus eller omvendt sinus, arcsin eller 1 / synd
 • [deg] - oversettelse av vinkel i grader, minutter og sekunder til desimalfraksjoner av grad, les mer
 • [COSH. -en ]- Reverse Hyperbolic Cosine
 • [Cos. -en ]- Arkosinus eller tau. Cosine arccos eller 1 / cos
 • [2 * pi] - Beregner nummeret PI, multiplisert med to
 • [Tanh. -en ]- Rute. Hyperbolisk tangent
 • [Tan. -en ]- Arktankhet eller omvendt tangent, arktg

Slik bruker du Mr Mc M + M- MS

Slik bruker du ingeniørkalkulatoren - på eksemplene

Hvordan bygge en grad

For å heve, for eksempel 12 ^ 3 Sett inn i den følgende sekvensen:

12 [ xy] 3 [=]

12, X-graders nøkkel [XY], 3, tegn på likestilling [=]

Svar: 1728.

Hvordan finne en rotkubisk

Anta at vi fjerner rotkubikken på 729, klikk i denne bestillingen:

729 [3√x] [=]

729, [ 3√x] "Kubisk rot fra x", likestilling [=]

Hvordan finne roten på kalkulatoren

Oppgave: Finn kvadratrot 36.

Løsning: Alt er enkelt, klikk slik:

36. [yx] 2 [=]

36, [ y√x] "Roten til IKSA, til graden av Igrik," grad vi trengte, er lik oss [=]

Svar: 6.

Med denne funksjonen kan du finne roten i noen grad, ikke bare firkantet.

Hvordan bygge en firkant

For konstruksjonen av torget inneholder online-databehandlingsprogrammet to funksjoner:

[X. y]"X til graden av spill", [x 2] "X-in-square"

Sekvensen av datainngangen er den samme som før - Først den opprinnelige verdien, og deretter "x ^ 2" og skiltet er lik, eller hvis ikke et firkant, og et vilkårlig tall, må du trykke på funksjonen "X ^ Y", Angi deretter ønsket grad og trykk også på ".

For eksempel: 45 [x y] 6 [=]

Svar: Forty fem i det sjette trinnet. Lige 8303765625.

Trigonometrisk kalkulator online - Eksempler

Hvordan lage online beregning av bihuler og cosinees, tangenter

Vær oppmerksom på at KALKPRO.RU er i stand til å fungere som grader, så radikere og hagler.

1 rad = 57,3 °; 360 ° = 2π er lykkelig., 1 hagl = 0,9 grader eller 1 grader = 0,015708 Radian.

For å aktivere denne målemodus, trykk på ønsket knapp:

DEG-knapp på kalkulator, rad, grad

Hvor du - grader, rad måling i radianer, grad - i hagler. Standard er beregningsmodus i grader.

Som det enkleste eksempelet finner vi Sinus 90 grader. Klikk:

90 [SIN] [=]

Svar: Enhet

Andre trigonometriske funksjoner beregnes også, for eksempel beregning av cosine 60 °:

60 [cos] [=]

Løsning: 0.5.

Lignende metode beregnes omvendt Trigonometriske funksjoner online på CalcPro - Arksinus, Arkkosinus, Arctanens, samt hyperbolske funksjoner Sinh, Cosh, Tanh.

For å taste inn dem må du bytte grensesnittet ved å klikke på [INV], nye knapper vises - Asin, Acos, Atan. Prosedyren for å skrive inn den forrige: Først verdien, så symbolet på ønsket funksjon, være det ACRsinus eller Arcsine.

Konvertering med DMS og DEG-knappen på kalkulatoren

[DEG] lar deg oversette en vinkel fra formatet til grader, minutter og sekunder til desimalfraksjoner av grader for databehandling. [DMS] Omvendt gjengivelse - i formatet "grader; minutter; Sekunder.

For eksempel, En vinkel på 35 o 14 minutter 04 sekunder 53 tiendedeler av sekunder vil oversette til tiende:

35,140453 [deg] [=] 35,23459166666666666666666

Vi oversetter til det tidligere formatet: 35,23459166666666666666 [DMS] [=] 35,140453

DECIMAL LOGARITHM ONLINE

Desimallogaritmen på kalkulatoren beregnes som følger, for eksempel, vi leter etter logger for basen 10, log10 (1) eller LG1:

1 [logg] [=]

Det viser seg 0 til slutt. For beregningen av LG100 klikk slik:

100 [logg] [=]

Beslutning : to. Hvordan sjekke deg selv? Hva er generelt en slik desimallogaritme - logg på base 10. I vårt eksempel 2 er dette graden der det er nødvendig å komme inn i undersiden av logaritmen, det vil si 10 for å få 100.

Den naturlige logaritmen beregnes også, men [ln] -knappen.

Slik bruker du minne på kalkulatoren

Eksisterende minneknapper: M +, M-, MR, MS, MC.

Legg til data i minnet til programmet, slik at MS-operasjonen vil bidra til å utføre ytterligere beregninger.

Mr vil vise deg informasjonen som er lagret i minnet. MC vil slette data fra minnet. M- Se nummeret på nettvisisplayet til det memoriserte i minnet.

Eksempel . Vi vil lage hundre førtifem i minnet om programmet:

145 [mr]

Etter å ha gjennomført andre beregninger, ble det plutselig nødvendig å returnere det memoriserte nummeret på den elektroniske kalkulatorskjermen, trykk bare på:

[MR]

Skjermen viser 145 igjen.

Så tenker vi igjen, vi tror, ​​og bestemte oss for å kaste seg, for eksempel 85 med den memoriserte 145, for dette klikker vi [M +] enten [M-] Å trekke 85 av den memoriserte 145. I det første tilfellet, ved å returnere det endelige nummeret fra minnet til [MR] -knappen, vil den vise seg 230, og i den andre, etter at du har trykket på [M-] og [MR], Det viser seg 60.

Ingeniørkalkulator Kalkpro.ru raskt og nøyaktig vil holde komplekse beregninger, betydelig forenkler oppgavene dine.

Listen over kalkulatorer og funksjonaliteten vil utvide, bare legg til nettstedet til bokmerker og fortell vennene dine!


Добавить комментарий