Новости

Kalkulator online: tłumaczenie minut minut i sekundy w stopniach dziesiętnych iz powrotem

Na życzenie przeniesienie stopni od ułamka dziesiętnego w godzinach, minutach, sekundach i tylnych tworzy kalkulator, który tłumaczy wartość kąta, wyrażony w stopniach za pomocą ułamków dziesiętnej w stopniach stopniach i sekundach. W jakości kąta domyślnego Wartość, użyjemy bieżącego kąta nachylenia wieży Piza (3,97 °).

PlanetCalc, tłumaczenie stopni ułamkowego w minucie stopni i sekundy

Tłumaczenie stopni ułamkowego w minucie stopni i sekundy

Stopień określony przez ułamek dziesiętny

Stopnie, minuty i sekundy

Stopnie, minuty i sekundy

Poniższy kalkulator wytwarza operację odwrotną, tj. Od stopniach stopni i sekund w stopniach dziesiętnych:

PlanetCalc, tłumaczenie minut minut i sekundy w stopniach frakcyjnych

Tłumaczenie minut minut i sekundy w stopniach frakcyjnych

Znaczenie w stopniach minut i sekund

Znaki po przecinku: 2

Frakcyjna wartość stopni

Dalej jest kalkulator do translacji wsadowej stopnia z jednego widoku na inny. W każdym wierszu dużego pola wejściowego można ustawić wartość stopni lub w postaci frakcji dziesiętnej lub w postaci stopni, minut i sekund oddzielonych przestrzeni.

PlanetCalc, transfer wsadowy stopnia z frakcji dziesiętnych do stopni, minut, sekund i tył.

Tłumaczenie wsadowe stopni z ułamka dziesiętnego w stopniach, minuty, sekundy iz powrotem.

Tutaj możesz ustawić kąt w postaci ułamków dziesiętnych lub stopni, minut i sekund oddzielonych przestrzeni.

Znaki po przecinku: 2

Plik jest bardzo duży, podczas ładowania i tworzenia hamowania przeglądarki można zaobserwować.

Dlaczego tego zdecydowaliśmy? Nasz kalkulator online działa z liczbami do 20 miejsc dziesiętnych, w przeciwieństwie do innych. Kalkpro.ru jest w stanie dokładnie i niezawodnie wprowadzić operacje komputerowe, takie jak proste i złożone.

Prawidłowe obliczenia dla wszystkich zasad matematyki!

W dowolnym momencie i wszędzie na dłoni, Universal Engineering Kalkulator online będzie działać dla Ciebie dowolną operację absolutnie wolną, prawie natychmiast, Wystarczy dodać program do zakładek.

Wszystko dla Twojej wygody:

 • Szybkie obliczenia i ładowanie,
 • lojalne obliczenia dla wszystkich zasad
 • Pełna funkcjonalność
 • zrozumiały interfejs
 • Adaptacja do dowolnego rozmiaru urządzenia
 • jest wolny
 • Nie instaluj niczego,
 • Brak wyskakujących się denerwujących reklamy,
 • Szczegółowe instrukcje z przykładami

Zawartość odniesienia:

1. Kompleks działalności kalkulatora inżynierskiego

2. Instrukcje dotyczące funkcji kalkulatora inżynierskiego

3. Jak korzystać z kalkulatora inżynieryjnego - na przykładach

4. Kalkulator trygonometryczny online - przykłady

Zestaw operacji kalkulatora inżynierskiego

Wbudowany Kalkulator matematyczny. Pomoże Ci wydać najprostsze obliczenia: mnożenie i sumowanie, odejmowanie, a także podział. Kalkulator stopnie online. Szybko i dokładnie wypróbować dowolną liczbę w wybranym stopniu.

Prezentowany kalkulator inżynieryjny zawiera wszystkie możliwe zmiany w obliczeniach online. Kalkpro.ru zawiera Kalkulator trygonometryczny (rogi i radians, gradi), Logarovmov. (Log), faktoryty (n!), Obliczanie korzeni , Sinusov. и Arctanens. , Kosinev. , Style online - wiele funkcji trygonometrycznych i nie tylko.

Możesz pracować z programem komputerowym online z dowolnego urządzenia, w każdym przypadku rozmiar interfejsu dostosuje się do urządzenia lub możesz dostosować swój rozmiar do smaku.

Wprowadzanie numerów są wykonane w dwóch wersjach:

 • z urządzeń mobilnych. - Wprowadź wyświetlanie telefonu lub tabletu, klucze interfejsu programu
 • z komputerem osobistym - za pomocą ekranu elektronicznego interfejsu lub przez klawiaturę komputerową według dowolnych numerów

Instrukcje dotyczące funkcji kalkulatora inżynieryjnego

Aby zrozumieć możliwości programu, dajemy krótką instrukcję, zobacz więcej szczegółów Przykłady obliczeń online . Zasada działania z kalkulatorem naukowym jest: numer, z którym można wykonać funkcję, wówczas przycisku funkcji lub operacja jest naciśnięty, a następnie, jeśli jest to wymagane, inna liczba, na przykład stopień w końcu jest równy znak.

Kalkulator inżynieryjny Online Kalkpro.ru

 • [Inv] - funkcja odwrotna dla grzechu, COS, opalenizna, przełącza interfejs do innych funkcji
 • [Ln] - Naturalny logarytm oparty na "e"
 • [(] и [)] - wprowadza wsporniki
 • [Int] - Wyświetla całą część liczby dziesiętnej.
 • [Sinh] - Hiperbolic Sine.
 • [Grzech] - zatok danego kąta
 • [X. 2]- Budowa kwadratu (wzorze x ^ 2)
 • [N!] - oblicza fakturę wprowadzonej wartości - produkt N liczb kolejnych, począwszy od urządzenia do wprowadzonej liczby, na przykład 4! = 1 * 2 * 3 * 4, czyli 24
 • [DMS] - Przekłada się z gatunków dziesiętnych do formatu w stopniach minut, sekundy.
 • [PAŁKA] - Hiperbolic Cosine.
 • [SAŁATA] - Cosine Corner.
 • [X. y]- Budowa ICA w kroku. ICIK (Formula x ^ y)
 • [y√x] - Usuwanie korzenia na stopień y z x
 • [LICZBA PI] - liczba PI, kwestii Wartość PI do obliczeń
 • [TANH] - Tangent hiperboliczny.
 • [dębnik] - Kąt styczny online, Tg
 • [X. 3]- Pomaga zbudować w zakresie 3, w kostce (wzorze x ^ 3)
 • [3√x] - Wyciąg korzenia sześciennego
 • [F - e] - Przełącza wejście liczb w reprezentacji wykładniczej iz powrotem
 • [Exp] - Umożliwia wprowadzenie danych w reprezentacji wykładniczej.
 • [MOD] - pozwala nam obliczyć saldo dzielenia jednego numeru do drugiego
 • [LOG] - Oblicza logarytm dziesiętny
 • [10 ^ x] - Budowa dziesięciu w dowolnym stopniu
 • [1 / x] - Liczy odwrócony rozmiar
 • [E ^ x] - budowa liczby eulera do stopnia
 • [Frac] - odetnie całą część liści ułamkowym
 • [Sinh. -jeden ]- Reverse Hyperolic Sine
 • [grzech. -jeden ]- Arksinus lub Rewers Sinus, Arcsin lub 1 / Sin
 • [DEG] - tłumaczenie kąta w stopniach, minuty i sekundy do ułamków dziesiętnych stopnia, czytaj więcej
 • [PAŁKA. -jeden ]- Odwrotny hiperboliczny cosinus
 • [SAŁATA. -jeden ]- Arklosinus lub liny. Cosine Arccos lub 1 / Cos
 • [2 * pi] - oblicza numer PI, pomnożone przez dwa
 • [Tanh. -jeden ]- Trasa. Hiperboliczny styczny
 • [Dębnik. -jeden ]- ArcThangence lub Reverse Stylent, Arctg

Jak używać MR MC M + M-MS

Jak korzystać z kalkulatora inżynierii - na przykładach

Jak zbudować stopień

Aby podnieść, na przykład, 12 ^ 3 Włóż w następnej sekwencji:

12 [ xy] 3 [=]

12, klucz X-stopni [XY], 3, znak równości [=]

Odpowiedź: 1728.

Jak znaleźć korzeniowy sześcienny

Przypuśćmy, że usuwamy korzeniowy sześciennik 729, kliknij na to zamówienie:

729 [3√x] [=]

729, [ 3√x] "Korzenie sześcienne z X", równość [=]

Jak znaleźć korzeń na kalkulatorze

Zadanie: Znajdź pierwiastek kwadratowy 36.

Rozwiązanie: Wszystko jest proste, kliknij tak:

36. [yx] 2 [=]

36, [ y√x] "Korzeń IKSA, stopień IGRIK", potrzebowaliśmy stopnia, jest równa nam [=]

Odpowiedź: 6.

Dzięki tej funkcji można znaleźć korzeń w dowolnym stopniu, nie tylko kwadratowy.

Jak zbudować kwadrat

Na budowę kwadratu program komputerowy online zawiera dwie funkcje:

[X. y]"X do stopnia gry", [x 2] "X-in-plac"

Sekwencja wprowadzania danych jest taka sama jak przed - pierwsza pierwotna wartość, a następnie "x ^ 2", a znak jest równy lub jeśli nie jest kwadratowy, a dowolna liczba, należy nacisnąć funkcję "x ^ y", Następnie określ żądany stopień, a także naciśnij ".

Na przykład: 45 [x y] 6 [=]

Odpowiedź: czterdzieści pięć w szóstym etapie. Równy 8303765625.

Kalkulator trygonometryczny online - przykłady

Jak dokonać obliczania przez Internetu z zatok i Cosinees, style

Należy pamiętać, że Kalkpro.ru jest w stanie działać jako stopnie, więc radians i gradi.

1 Rad = 57,3 °; 360 ° = 2π jest szczęśliwy., 1 gradowy = 0,9 stopni lub 1 stopnie = 0,015708 radian.

Aby włączyć ten tryb pomiaru, naciśnij żądany przycisk:

Przycisk DEG na kalkulatorze, rad, grad

Gdzie ° - °, olej - pomiar w radianach, Grad - w pochodzi. Domyślnie jest tryb obliczeniowy w stopniach.

Jako najprostszy przykład znajdziemy zatok 90 stopni. Kliknij:

90 [SIN] [=]

Odpowiedź: Jednostka.

Obliczono również inne funkcje trygonometryczne, na przykład obliczanie cosinus 60 °:

60 [cos] [=]

Rozwiązanie: 0.5.

Podobna metoda oblicza odwrotność Funkcje trygonometryczne online na calppro - Arksinus, Arkkosinus, Arctanens, a także funkcje hiperboliczne Sinh, Cosh, Tanh.

Aby je wprowadzić, musisz przełączyć interfejs, klikając [Inv], pojawią się nowe przyciski - ASIN, ACO, ATAN. Procedura wprowadzania do poprzedniego: Najpierw wartość, a następnie symbol żądanej funkcji, bądź IT Acrsinus lub ArCSine.

Konwersja z Przyciskiem DMS i DEG na kalkulatorze

[° C] umożliwia przełożenie kątem od formatu stopni, minuty i sekundy dziesiętnych stopni do obliczenia. [DMS] Odwrotne renderowanie - w formacie "stopnie; minuty; Sekundy.

Na przykład, Kąt 35 o 14 minut 04 sekund 53 dziesiątych części sekundy do dziesiątek przekłada:

35,140453 [°] [=] 35,2345916666666666666666

Tłumaczymy w dawnym formacie: 35,23459166666666666666 [DMS] [=] 35,140453

Logarytm dziesiętny online.

Logarytm dziesiętny na kalkulatorze jest obliczana w następujący sposób, na przykład, szukamy logów do bazy 10 log10 (1) lub LG1:

1 [Log] [=]

Okazuje się 0 na końcu. W celu obliczenia LG100 kliknij tak:

100 [dziennik] [=]

Decyzja : Dwa. Jak się sprawdzić? Co jest na ogół taki logarytm dziesiętną - log na bazie 10. W naszym przykładzie 2, to jest stopień, w których konieczne jest wprowadzenie podstawy logarytmu, czyli 10, aby uzyskać 100.

Obliczany jest również logarytm naturalny, ale przycisk [LN].

Jak używać pamięci na kalkulatorze

Istniejące przyciski pamięci: M +, M-, MR, MS, MC.

Dodaj dane do pamięci programu, aby operację MS pomoże następnie przeprowadzić dalsze obliczenia.

Pan wyświetli Ci informacje zapisane w pamięci. MC usunie dowolne dane z pamięci. M- Obejrzyj numer na wyświetlaczu online zapamiętanego w pamięci.

Przykład . Zrobimy stu czterdzieści pięć w pamięci programu:

145 [MR]

Po przeprowadzeniu innych obliczeń nagle musiało zwrócić zapamiętaną liczbę na ekranie Kalkulator elektroniczny, naciśnij proste:

[Pan]

Ekran ponownie wyświetla 145.

Potem myślimy znowu, wierzymy, a następnie postanowiliśmy złożyć, na przykład 85 z zapamiętanymi 145, w tym klikamy [M +] zarówno [M-] Aby odjąć 85 zapamiętanego 145. W pierwszym przypadku, wracając do końcowego numeru z pamięci przycisku [MR] okaże się 230, a po drugie, po wciśnięciu [M] oraz [MR] Okazuje się 60.

Inżynieria kalkulator KalkPro.ru szybko i dokładnie odbędzie skomplikowanych obliczeń, co znacznie upraszcza zadania.

Lista kalkulatorów i funkcjonalność wzrośnie, wystarczy dodać stronę do zakładek i powiedzieć swoim znajomym!


Добавить комментарий