Новости

Online-kalkylator: Översättning av grader minuter och sekunder i decimala grader och tillbaka

På begäran ska överföringen av grader från decimalfraktion i timmar, minuter, sekunder och tillbaka en räknare, som översätter värdet av en vinkel, uttryckt i grader med en decimalfraktion i grader minuter och sekunder. I kvaliteten på standardvinkeln Värde, vi kommer att använda den nuvarande lutningsvinkeln på Pisa-tornet (3,97 °).

Planetcalc, översättning av fraktionella grader i grader Minute och sekunder

Översättning av fraktionella grader i grader Minute och sekunder

Grad som definieras av decimalfraktion

Grader, minuter och sekunder

Grader, minuter och sekunder

Följande räknare producerar en invers operation, dvs från grader minuter och sekunder i decimala grader:

Planetcalc, översättning av grader minuter och sekunder i fraktionerade grader

Översättning av grader minuter och sekunder i fraktionella grader

Vilket betyder i grader av minuter och sekunder

Tecken efter ett komma: 2

Fraktionsvärdet av grader

Nästa är räknaren för en sats översättning av grader från en vy till en annan. I varje rad av ett stort inmatningsfält kan du ställa in värdet av grader eller i form av en decimalfraktion eller i form av grader, minuter och sekunder separerade av mellanslag.

Planetcalc, satsöverföring av grader från decimalfraktioner till grader, minuter, sekunder och baksida.

Batch översättning av grader från decimalfraktion i grader, minuter, sekunder och baksida.

Här kan du ställa in en vinkel i form av decimalfraktioner eller grader, minuter och sekunder av separerade av ett utrymme.

Tecken efter ett komma: 2

Filen är väldigt stor, när du laddar och skapar en webbläsarbromsning kan observeras.

Varför bestämde vi det? Vår online-kalkylator fungerar med siffror upp till 20 decimaler, i motsats till andra. Kalkpro.ru kan exakt och på ett tillförlitligt sätt göra några datorer som enkel och komplex.

Endast korrekta beräkningar för alla matematikregler!

När som helst och var som helst, kommer universalteknikräknaren online att utföra för dig någon operation helt fri, nästan omedelbart, Lägg bara till programmet till bokmärken.

Allt för din bekvämlighet:

 • Snabba beräkningar och lastning,
 • Lojala beräkningar för alla regler
 • Fullfunktionalitet
 • Förståligt gränssnitt
 • Anpassning för någon storlek på enheten
 • är gratis
 • Installera inte något,
 • ingen popup irriterande reklam,
 • Detaljerade instruktioner med exempel

Referensinnehåll:

1. Ett komplex av verkstadsräknaren

2. Instruktioner för teknikräknarefunktioner

3. Hur man använder ingenjörsräknaren - på exemplen

4. Trigonometrisk kalkylator online - exempel

Sats av operationer av ingenjörskalkylator

Inbyggt Matematisk räknare Det hjälper dig att spendera de enklaste beräkningarna: multiplikation och summering, subtraktion, såväl som division. Kalkylator grader online Snabbt och noggrant upprepa ett nummer i den valda graden.

Den presenterade teknikräknaren innehåller alla möjliga variationer i online-beräkningar. Kalkpro.ru innehåller Trigonometrisk kalkylator (hörn och radianer, haglar), Logarovmov (Logga), factorials (n!), Beräkning av rötter , Sinusov и Arktaner , Kosinov , Tangenter Uppkopplad - Många trigonometriska funktioner och inte bara.

Du kan arbeta med ett beräkningsprogram online från vilken enhet som helst, i varje fall kommer gränssnittets storlek att anpassa sig till din enhet, eller du kan justera sin storlek till din smak.

Ange nummer görs i två versioner:

 • från mobila enheter - Ange visning av telefonen eller tabletten, programgränssnittstangenterna
 • med en persondator - Använda en gränssnitt elektronisk display, eller via ett tangentbord med några nummer

Instruktioner för teknikräknarefunktioner

För att förstå programmets kapacitet ger vi dig en kort instruktion, se mer detaljer i Exempel på dator online . Principen om drift med den vetenskapliga kalkylatorn är: Numret med vilket funktionen kan utföras, är funktionsknappen eller operationen tryckt, då, om så krävs, en annan figur, till exempel graden i änden är lika tecken.

Engineering Calculator Online Kalkpro.ru

 • [Inv] - Omvänd funktion för SIN, COS, TAN, byter gränssnittet till andra funktioner
 • [Ln] - Naturlig logaritm baserad på "E"
 • [(] и [)] - introducerar parenteser
 • [Int] - Visar hela delen av decimaltalet.
 • [Sinh] - hyperbolisk sinus
 • [Synd] - sinus av en given vinkel
 • [X. 2]- Byggande av torget (Formel X ^ 2)
 • [n!] - Beräknar faktorn för det introducerade värdet - produkten av n i följd, som börjar med enheten till det introducerade numret, till exempel 4! = 1 * 2 * 3 * 4, det är 24
 • [DMS] - Översätt från decimal art till formatet i grader, minuter, sekunder.
 • [Cosh] - hyperbolisk cosinus
 • [Cos] - Cosine Corner
 • [X. y]- Byggande av ICA i steg. ICIK (Formel X ^ y)
 • [y√x] - Ta bort roten i grad y från x
 • [PI] - Antalet PI, utfärdar PI-värde för beräkningar
 • [TANH] - hyperbolisk tangent
 • [solbränna] - Tangentvinkel online, TG
 • [X. 3]- hjälper till att bygga i den utsträckning 3, i kuben (formel X ^ 3)
 • [3√x] - Extrahera kubikrot
 • [F - e] - Växlar ingången till siffror i exponentiell representation och baksida
 • [Exp] - Gör det möjligt att ange data i den exponentiella representationen.
 • [Mod] - tillåter oss att beräkna balansen att dela ett nummer till ett annat
 • [LOGGA] - Beräknar decimallogaritmen
 • [10 ^ x] - Byggande av tio i godtycklig examen
 • [1 / x] - räknar omvänd storlek
 • [E ^ x] - Byggandet av antalet euler i examen
 • [Frac] - skär av hela delen lämnar fraktionerad
 • [Sinh -ett ]- omvänd hyperbolisk sinus
 • [synd. -ett ]- Arksinus eller omvänd sinus, Arcsin eller 1 / Sin
 • [deg] - Översättning av vinkel i grader, minuter och sekunder till decimalfraktioner, läs mer
 • [Cosh. -ett ]- omvänd hyperbolisk cosinus
 • [Cos. -ett ]- arkosinus eller rep. Cosine arccos eller 1 / cos
 • [2 * pi] - Beräknar numret PI, multiplicerat med två
 • [Tanh. -ett ]- Rutt. Hyperbolisk tangent
 • [Solbränna. -ett ]- ArcThangens eller Reverse Tangent, Arctg

Hur man använder Mr MC M + M- ms

Hur man använder ingenjörsräknaren - på exemplen

Hur man bygger en examen

För att till exempel höja, 12 ^ 3-inlägg i följande sekvens:

12 [ xy] 3 [=]

12, X-graders nyckel [xy], 3, tecken på jämlikhet [=]

Svar: 1728.

Hur man hittar en rot kubik

Antag att vi tar bort rotkubiken på 729, klicka i den här beställningen:

729 [3√x] [=]

729, [ 3√x] "cubic root from x", jämlikhet [=]

Hur man hittar roten på räknaren

Uppgift: Hitta kvadratrot 36.

Lösning: Allt är enkelt, klicka så här:

36. [yx] 2 [=]

36, [ y√x] "The Rot of the Iksa, till graden av igrik," grad vi behövde, är lika med oss ​​[=]

Svar: 6.

Med den här funktionen kan du hitta roten i någon utsträckning, inte bara kvadratisk.

Hur man bygger en torg

För byggandet av torget innehåller online-datorprogrammet två funktioner:

[X. y]"X till graden av spel", [x 2] "X-in-Square"

Sekvensen för datainmatning är densamma som tidigare - först är det ursprungliga värdet, då "x ^ 2" och tecknet är lika, eller om inte en fyrkant, och ett godtyckligt tal måste du trycka på funktionen "x ^ y", Ange sedan önskad grad och tryck även på ".

Till exempel: 45 [X y] 6 [=]

Svar: Fyrtiofem i sjätte steget. Lika 8303765625

Trigonometrisk kalkylator online - exempel

Hur man gör onlineberäkning av bihålor och cosines, tangenter

Observera att Kalkpro.ru kan fungera som grader, så radianer och haglar.

1 rad = 57,3 °; 360 ° = 2π är glad., 1 hagel = 0,9 grader eller 1 grader = 0,015708 radianer.

För att aktivera detta mätläge, tryck på önskad knapp:

Deg-knapp på kalkylator, rad, grad

Var deg-grader, radmätning i radianer, grad - i haglar. Standard är beräkningsläget i grader.

Som det enklaste exemplet kommer vi att hitta sinus 90 grader. Klick:

90 [SIN] [=]

Svar: Enhet

Andra trigonometriska funktioner beräknas också, till exempel beräkning av cosini 60 °:

60 [Cos] [=]

Lösning: 0,5

Liknande metod beräknas invers Trigonometriska funktioner online på Calcpro - Arksinus, Arkkosinus, Arctanens, liksom hyperboliska funktioner Sinh, Cosh, Tanh.

För att komma in i dem måste du byta gränssnitt genom att klicka på [INV], nya knappar visas - ASIN, ACOS, ATAN. Förfarandet för att ange det föregående: Först värdet, då symbolen för den önskade funktionen, det är Acrinus eller Arcsine.

Konvertering med DMS och DEG-knapp på räknaren

[DEG] låter dig översätta en vinkel från formatet, minuter och sekunder till decimalfraktioner av grader för beräkning. [DMS] Reverse Rendering - i formatet "grader; minuter; Sekunder.

Till exempel, En vinkel på 35 o 14 minuter 04 sekunder 53 tiondelar av sekunder kommer att översätta till tiondelar:

35.140453 [deg] [=] 35,2345916666666666666666

Vi översätter till det tidigare formatet: 35,23459166666666666666 [DMS] [=] 35,140453

Decimal logaritm online

Decimala logaritmen på kalkylatorn beräknas enligt följande, vi letar efter loggar för basen 10, log10 (1) eller LG1:

1 [logga] [=]

Det visar sig 0 i slutet. För beräkningen av LG100-klick så här:

100 [logga] [=]

Beslut : två. Hur kontrollerar du dig själv? Vad är i allmänhet en sådan decimal logaritm - logga på bas 10. I vårt exempel 2 är det här graden i vilket det är nödvändigt att komma in i logaritms botten, det vill säga 10 för att få 100.

Den naturliga logaritmen beräknas också, men knappen [LN].

Så här använder du minne på räknaren

Befintliga minnesknappar: M +, M-, MR, MS, MC.

Lägg till data till programmets minne så att MS-operationen hjälper till att utföra ytterligare beräkningar.

MR kommer att visa dig den information som sparats i minnet. MC tar bort data från minnet. M. Se numret på online-visningen av det memorerade i minnet.

Exempel . Vi kommer att göra ett hundra fyrtiofem i minnet av programmet:

145 [Herr]

Efter att ha utfört andra beräkningar behövdes det plötsligt att returnera det memorerade numret på skärmen Elektronisk kalkylator, tryck helt enkelt:

[HERR]

Skärmen visar 145 igen.

Då tror vi igen, vi tror, ​​och bestämde oss sedan för att vika, till exempel 85 med de memorerade 145, för detta klickar vi på [M +] antingen [M-] För att subtrahera 85 av de memorerade 145. I det första fallet, genom att returnera det slutliga numret från minnet på [MR] -knappen, kommer det att bli 230 och i det andra, efter att ha tryckt på [M-] och [MR], Det visar sig 60.

Engineering Calculator KalkPro.ru snabbt och noggrant kommer att hålla komplexa beräkningar, vilket förenklar dina uppgifter avsevärt.

Listan över kalkylatorer och funktionaliteten kommer att expandera, bara lägg till webbplatsen till bokmärken och berätta för dina vänner!


Добавить комментарий